22 februari 2014

De landelijke PvdA werkgroep Handicap en Beleid wil dat het VN verdrag wordt geratificeerd.

De landelijke PvdA netwerkgroep Handicap en Beleid bestaat uit PvdA

leden uit heel Nederland, die vinden dat Nederland een

inclusieve samenleving moet worden, waarin iedereen volwaardig mee kan doen.

De werkgroep informeert PvdA politici en leden over hoe een inclusieve samenleving gerealiseerd kan worden. De PvdA werkgroep Handicap en Beleid is daarom ook lid van de Coalitie voor Inclusie!

In de PvdA verkiezingsprogramma’s op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is inclusie als ideaal opgenomen. We werken er hard aan om dit ook te verwezenlijken. Als netwerkgroep spreken we de PvdA-politici hierop aan, waar nodig ook op kritische wijze.

Wilt u lid worden van de netwerkgroep, of actief worden in de werkgroep dan kunt u een email sturen naar pvdawerkgroephandicapenbeleid@gmail.nl of bellen met onze secretaris de heer José van Rosmalen, 010-4587903, j.vrosmalen@online.nl. Geef dan alstublieft aan of u al lid bent van de PvdA. U kunt hier natuurlijk ook terecht voor meer informatie.