De landelijke PvdA werkgroep Handicap en Beleid wil dat het VN verdrag wordt geratificeerd.