16 juni 2016

Meer tijd voor zorg

De wijkverpleegkundige als nieuwe spil van de zorg in de wijk. Daar heeft de PvdA de afgelopen jaren op ingezet. In een samenleving waarin steeds meer ouderen leven, biedt de wijkverpleegkundige de zekerheid dat zorg aan huis altijd goed geregeld is.

Om te zorgen dat zoveel mogelijk tijd voor zorg overblijft, is het noodzakelijk de administratieve rompslomp tot een minimum te beperken. Daarom hoeft de wijkverpleegkundige zich vanaf 2017 minder bezig te houden met het invullen van formulieren over de geleverde zorg.

http://www.pvda.nl/berichten/2016/06/Meer+tijd+voor+zorg