4 november 2015

Meer vertrouwen, meer zeggenschap

Zorg waarbij mensen en medewerkers zelf bepalen wat nodig is. Zorg waar geluisterd wordt naar de wensen en ideeën van mensen, en we vertrouwen op de deskundigheid van medewerkers. Zorg die bij je past en, waar mogelijk, kleinschalig en dichtbij huis is georganiseerd. Met bestuurders en zorgverzekeraars die daar dienstbaar aan zijn. Dat is ons ideaal.
Lea Bouwmeester en Otwin van Dijk pleiten vandaag tijdens het debat over de zorgbegroting voor meer zeggenschap in de zorg.

http://www.pvda.nl/berichten/2015/11/Meer+vertrouwen,+meer+zeggenschap+lea?utm_source=facebook.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=zorgleaotwin

zorg