Door Renate Brentjes op 16 juni 2014

Overleg met Otwin van Dijk, Tweede Kamer PvdA

Op 19 juni a.s hebben wij weer een overleg met Otwin van Dijk. Als netwerkgroep PvdA is het altijd schipperen tussen standpunten PvdA en soms ook wel je eigen gevoel. Gelukkig kunnen wij dit eigenlijk ook altijd verwoorden bij Otwin.

Onze voorlopige agenda is:

1. Invoering Wmo
De netwerkgroep krijgt diverse signalen van zorg over het tijdpad van invoering. Kunnen gemeenten het allemaal aan.

2. Wet langdurige zorg, stand van zaken invoering

3. Berichten over massaontslagen in de zorg, van koepel Actiz en de ABVA. Van Rijn heeft de genoemde getallen gecorrigeerd, maar er zijn niettemin grote zorgen. Gaat de zorg door mantelzorgers en vrijwilligers dit echt allemaal opvangen. Is het bovendien niet een slecht plaatje als een Kabinet dat betaald werk als topprioriteit noemt zoveel werkgelegenheid afbreekt. Het is in ieder geval niet goed voor de geloofwaardigheid van het Kabinet.

4. Positie cliëntenondersteuning, mede in verband met decentralisatie Mee.

5. VN verdrag mensen met een handicap

6. Vrije artsenkeuze, de portemonnee van mensen mag niet bepalen of men meer of minder keuzemogelijkheden heeft

7. Toegankelijkheid slechtzienden en blinden, later ook met Astrid te bespreken:
– Stemmachines
– Tijdige beschikbaarheid studieboeken voor mensen met een leesbeperking ( blinden, slechtzienden, mensen met dyslexie,afasie e.d.)
– Toegankelijkheid reisinformatie, verplicht vanaf 2015.

8. Fundamentele zorgen
We maken ons als netwerkgroep fundamentele zorgen over het beleid en de koers van de PvdA. We krijgen van diverse mensen die jarenlang PvdA lid waren te horen, ‘zo hoeft het voor ons niet meer.’ Natuurlijk wordt er hier en daar overdreven en hebben sommigen daar ook belang bij, maar het zware accent op het ‘voortaan zelf verantwoordelijk’ zijn, geeft veel mensen het gevoel, dat de overheid terugtrekkende bewegingen maakt en de rekening bij de kansarmen legt. Dit wordt vooral de PvdA zwaar aangerekend. Het gaat om meer dan door de zure appel heen bijten!

Renate Brentjes

Renate Brentjes

Renate regelt de social media

Meer over Renate Brentjes