5 december 2015

Perspectief langdurige zorg en ondersteuning

Het is belangrijk dat er nu afspraken zijn gemaakt tussen vakbonden, gemeenten en staatsecretaris Van Rijn. Dat biedt zekerheid voor thuishulpen en mensen die ondersteuning nodig hebben zoals ouderen en mensen met een beperking. De PvdA wil al lang af van de aanbestedingen over de rug van het salaris en arbeidsvoorwaarden van thuishulpen. Dat gaat nu gelukkig stoppen. De PvdA pleit voor een nieuwe vorm van ondersteuning thuis. Een mens is niet op te knippen in stukjes, de zorg dus ook niet. Cliënten worden daardoor beter geholpen en voor medewerkers ontstaat meer ruimte. Om dit alles mogelijk te maken trekt het kabinet ook extra geld uit. Met deze maatregelen trekken vakbonden, gemeenten en het rijk samen op om thuishulpen perspectief te bieden. Daarmee creëren we meer zekerheid. Dat is een goede zaak.

Perspectief langdurige zorg en ondersteuning