1 april 2015

Positie arbeidsbeperkten wordt versterkt

De PvdA in de Eerste Kamer ziet in de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord voor mensen met een arbeidshandicap vooral winst. 125.000 arbeidsplaatsen, terwijl een reguliere baan voorheen niet vanzelfsprekend was. Dat die banen er nu komen is goed nieuws. Maar ik heb nog wel een aantal vragen aan staatssecretaris Klijnsma voorgelegd over de uitvoering van de wet. Ook riep ik de staatssecretaris op kordaat op te treden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

http://www.pvda.nl/berichten/2015/03/Positie+arbeidsbeperkten+wordt+versterkt