5 maart 2014

Reactie van ons over de WMO 2015

In de bijlagen kunt u de documenten over de WMO 2015 downloaden en daarnaast onze reactie over de WMO 2015 lezen. Wij hebben deze begin maart doorgestuurd.

De betreffende documenten kunt u hier downloaden.

voorstel-van-wet-regels-inzake-wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015

memorie-van-toelichting-van-wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015

20140303 Reactie netwerkgroep op concept Wmo 2015