29 oktober 2014

Televisiespot Nederland verandert / de zorg verandert mee.

Langdurige zorg en ondersteuning zijn in Nederland goed geregeld. Toch zijn veranderingen nodig. Ouderen willen bijvoorbeeld graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking of stoornis willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan alleen als de langdurige zorg anders wordt georganiseerd. Verandering van de langdurige zorg is ook nodig omdat deze anders te duur wordt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de veranderingen?
Lees dan een van de andere informatiefolders over de hervorming van de langdurige zorg:
• Ik woon in een instelling
• Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis
• Ik heb een psychische stoornis en woon in een instelling voor volwassenen
• Ik heb een psychische stoornis en woon
in een instelling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
• Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

U vindt de folders op www.rijksoverheid.nl/hlz en www.dezorgverandertmee.nl.
U kunt ook uw eigen zorgaanbieder om informatie vragen.