Door Renate Brentjes op 30 augustus 2016

TK leden PvdA leden Volp en Nijboer stellen vragen over geen hulp bij pinnen ING

Vragen van de leden Volp en Nijboer (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Financiën over hulp bij pinnen voor mensen met een beperking (ingezonden 30 augustus 2016)

1
Kent u het bericht “ING helpt John niet meer bij het pinnen”? 1)

2
Wat vindt u ervan dat het personeel van de ING in Dordrecht na 30 jaar goede hulp bij het pinnen van deze meneer hem niet meer helpt en hem dwingt een begeleider mee te nemen bij het pinnen in verband met nieuw veiligheidsbeleid?

3
Kunt u aangeven welke regels ervoor zorgen dat de ING in Dordrecht mensen met een beperking niet meer kan helpen en kunt u nader aangeven of deze regels voor alle filialen van de ING en andere Nederlandse banken gelden?

4
Hoe stroken deze regels met de voortvloeiende regels uit en effecten van de ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

5
Deelt u de mening dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk al hun financiële handelingen moeten kunnen doen? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Kunt u in gesprek met de ING en eventuele andere banken ervoor zorg dragen dat mensen met een beperking die zo zelfstandig mogelijk hun financiële handelingen willen doen dit ook kunnen doen en niet de dupe worden van veiligheidsbeleid? Zo ja, wanneer gaat u dit doen en kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

7
Hoe worden de banken betrokken bij de publiekscampagne rondom de inclusieve samenleving, zodat ook zij zich bewust worden van de inzet om mensen met een beperking zo mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en van het feit dat het doen van al hun financiële zaken hiervan onderdeel moet zijn?

1) http://www.ad.nl/dossier-nieuws/ing-helpt-john-niet-meer-bij-het-pinnen~ac5e4e53/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web.Leve

Renate Brentjes

Renate Brentjes

Renate regelt de social media

Meer over Renate Brentjes