Uitnodiging deelname aan visievorming Wonen, Welzijn en Zorg

22 juli 2018

De netwerkgroep Handicap en Beleid staat op het moment volop in de politieke belangstelling en gelukkig is er ook meer aandacht voor de participatie van mensen met beperkingen. Trefwoord is de leeftijdsvriendelijke en toegankelijke samenleving. Minister de Jonge lanceert nieuwe plannen en vele nieuwe gemeenteraden hebben het onderwerp geagendeerd. Instellingen en verzekeraars zijn druk in de weer met het organiseren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met beperkingen. Het wordt tijd dat ook de PvdA haar visie verder ontwikkelt en prioriteiten stelt. Zeker nu onze electorale positie is verzwakt, moet een aansprekend sociaaldemocratische verhaal worden verteld.

De drie netwerken hebben daarvoor het projectplan WWZ ontwikkeld en nodigen hun leden en andere belangstellende partijgenoten uit mee te denken en mee te praten over die sociaaldemocratische visie en bijbehorende prioriteiten op de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met beperkingen. Daarbij bouwen we voort op onder andere:
– de WBS-notitie Ouder worden in Nederland
– de notitie De plaats van de ouderen in de sociaaldemocratie
– 
de notitie van Theo Roes Bouwstenen voor een sociaaldemocratisch ouderenbeleid
– het verslag van de conferentie in november vorig jaar.  

Om dit gesprek op gang te brengen zullen we:
▶︎ een breed samengestelde werkgroep Visie instellen
▶︎ drie themagroepen formeren voor respectievelijk:
  ◼︎ Preventieve (ouderen)zorg en eerstelijnszorg
  
◼︎ Wonen, welzijn en informele zorg
  
◼︎Verpleeg(t)huiszorg
Deze krijgen de opdracht om informatie te verzamelen, de ontwikkelingen te analyseren en concrete voorstellen te formuleren voor het gesprek met de leden, het maatschappelijk veld en de ouderen en mensen met beperkingen. We streven naar een door de partij gedragen sociaaldemocratische visie die richting geeft aan het politieke handelen van de PvdA in parlement en gemeenteraden. 

We hopen in september te starten.

Wij roepen u en andere geïnteresseerde partijgenoten op mee te doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zou u op dit antwoordformulier willen aankruisen op welke manier u een bijdrage wilt leveren?