4 april 2015

Vergroot inspraak cliënten en patiënten

Door Lea Bouwmeester:

Luisteren naar patiënten en cliënten heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg. Bij zorginstellingen speelt de cliënten- of patiëntenraad hierbij een belangrijke rol. Toch zien we nog te vaak dat zij in de praktijk worden gepasseerd door het bestuur van een instelling, ook al is hun inspraak formeel geregeld. Een slechte zaak, want zowel cliënten, patiënten als het bestuur zijn gebaat bij kwalitatief goede zorg en dus een goede samenwerking. Daarom wil ik de positie van cliënten- en patiëntenraden versterken door wettelijk vast te leggen dat ook zij gebruik kunnen maken van het budget voor scholing en ondersteuning.

Lees verder http://www.pvda.nl/berichten/2015/04/Vergroot+inspraak+clienten+en+patienten