Wie zijn wij?

PvdA Netwerk Handicap en Beleid

1,7 miljoen van de zelfstandig wonende Nederlanders heeft een matig tot ernstige beperking. Het gaat om ruim tien procent van alle Nederlanders. Zij willen en kunnen deelnemen aan de samenleving, maar ondervinden daarbij nog te veel belemmeringen

  • Er worden nog steeds openbare gebouwen opgeleverd die niet toegankelijk zijn.
  • Grote delen van de openbare ruimte zijn voor mensen met een handicap niet toegankelijk.
  • Er worden te weinig aanpasbare woningen gebouwd.
  • Slechts 31 % van de mensen met een handicap van 18 tot 65 jaar heeft een baan.
  • Het openbaar vervoer is voor vele mensen met een handicap onvoldoende toegankelijk.
  • Het gemiddeld bruto inkomen van mensen met een beperking is 40 % lager dan dat van Nederlanders zonder handicap.
  • Culturele instellingen en manifestaties zijn vaak niet toegankelijk. Ook de PvdA geeft nog niet altijd het goede voorbeeld.

De PvdA werkgroep Handicap en Beleid wil mensen met een handicap/beperking benaderen als burgers en dus niet als patiënt of cliënt.

Onze partij moet de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking nog actiever bevorderen. Enkele aandachtspunten van de netwerkgroep:
– ratificatie door Nederland van het VN verdrag gelijkberechtiging mensen met een handicap
– arbeidsparticipatie van mensen met een handicap
– komende gemeenteraadsverkiezingen

De netwerkgroep staat open voor alle leden van de PvdA. U kunt zich aanmelden via pvdawerkgroephandicapenbeleid@gmail.com om op de hoogte blijven van onze plannen en geïnformeerd te worden over belangrijke zaken aangaande handicap en beleid. Verder zijn wij ook actief op het online netwerk Linkedin ,Twitter en Facebook . Aanmelden kan ook door een mail met naam en adres te sturen naar:

José van Rosmalen, secretaris van de PvdA werkgroep Handicap en Beleid
Kerklaan 500
2903 HK Capelle aan den IJssel
010 458 79 03
06 20 40 42 81

Mail: j.vrosmalen@online.nl