Standpunten

Zoeken

Dat recht op werk, scholing en zorg vanzelfsprekend is, juist ook als je een beperk

Lees verder

Een eerlijk en uitgebalanceerd werkend trekkingsrecht PGB

Lees verder

Het gevoel van de sociaal democraat terugbrengen

Lees verder

Het PvdA verkiezingsprogramma moet duidelijk maken dat PvdA staat voor de kwetsbare inwoners

van ons land, daarbij moeten de kernwaarden van de sociaal democratie duidelijk gehanteerd worden.

Lees verder

Nu het VN verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking is geratificeerd, willen wij ons inzetten dat het ook geïmplementeerd wordt.

Lees verder