Het PvdA verkiezingsprogramma moet duidelijk maken dat PvdA staat voor de kwetsbare inwoners

van ons land, daarbij moeten de kernwaarden van de sociaal democratie duidelijk gehanteerd worden.